aangesloten
WMO-zorg/Re-integratietraject
Samen op zoek naar jouw zingeving!

Persoonlijke begeleiding

Met gerichte ondersteuning en begeleiding proberen we het bewustwordingsproces op gang te brengen. Uitgangspunt is de eigen kracht van de cliënt, oftewel ‘empowerment in eigen handelen’. In het kort heeft de persoonlijke begeleiding tot doel:
– De zelfreflectie van de cliënt versterken om bewustzijn over eigen gedrag en problemen te creëren.
– Begeleiding bij het realiseren van eigen doelen.
– Inzicht creëren voor eigenwaarde en bevorderen van het probleemoplossend vermogen.
– Zelfredzaamheid versterken.

Het uitgangspunt is altijd: het individu leert zichzelf te helpen. Ik als professional heb een oplossingsgerichte werkwijze en coördinerende functie bij het ordenen van de problematiek zodat de cliënt kan werken aan verwezenlijking van bovengenoemde doelen. Om de slagingskans van de begeleiding te vergoten collaboreert de organisatie met andere hulpverleningsorganisaties om de krachten te bundelen. Tevens wordt er nauw samengewerkt met eventuele ouders/verzorgers en/of hulpverleners tijdens het traject.

WMO-zorg: ik ben bevoegd om als individueel begeleider opdrachten aan te nemen indien u een WMO-indicatie heeft. Ik ben aangesloten WMO Coöperatie De Meijerij, Meijerijstad
https://www.wmodemeierij.nl/werkgebied-van-de-cooperatie/

Re-integratietraject: Bij integratietrajecten (Participatie-interventie/Maatschappelijke deelname) van UWV ben ik bevoegd om op te treden als persoonlijk trajectbegeleider.